Partnere har ……

 

  • høy mat- og markedsfaglig utdannelse
  • bred praktisk erfaring fra tilberedning og eksponering av mat
  • fokus på ernæring og helse
  • erfa teknologi og logistikk.
  • kjøkkenfaglig ledelse
  • erfa planlegging marked
  • erfa oppfølging

 

 

http://www.mafa.no/images/square.gif

Storhusholdning (Horeca)

   
 

Partnere Horeca (storhusholdning) består av kjøkkensjefer med personal-, innkjøps- og utviklingsansvar fra hotell, restaurant, sykehus, institusjoner, kantiner og forsvaret.

 

 

http://www.mafa.no/images/square.gif

Konsument

   
 

Partnere Konsument består av butikk- og ferskvaresjefer med personal- og innkjøpsansvar fra ledende butikkprofiler.

   
http://www.mafa.no/images/square.gif

KBS

   
 

Fora under etablering innen storkiosk, bensin- og servicehandel.

 

linje

 

- har kontakt med min. 25.000 forbrukere!