TEST KRITERIER    

 

kokk

Eksempel på kriterier ved pre-testing:

http://www.mafa.no/images/square.gif

Test – pilot eller ide`(CPT)

http://www.mafa.no/images/square.gif

Sensorisk vurdering

http://www.mafa.no/images/square.gif

Bruksegenskaper /tilberedning

http://www.mafa.no/images/square.gif

Markedssegmenter

http://www.mafa.no/images/square.gif

Salgsenhet

http://www.mafa.no/images/square.gif

Emballasje                

http://www.mafa.no/images/square.gif

Suksessfaktorer?

http://www.mafa.no/images/square.gif

Kritiske faktorer?

http://www.mafa.no/images/square.gif

Ideer til forbedringer?

http://www.mafa.no/images/square.gif

Etablering av nettverk/allianser

Etter pre-testing i fora, kan testen videreføres i utvalgte markeder:

http://www.mafa.no/images/square.gif

Dybdesamtaler med kjøkkensjefer, kokker, butikk - og ferskvaresjefer

http://www.mafa.no/images/square.gif

Gir bedre muligheter for suksess ved markedslansering!

 

http://www.mafa.no/images/square.gif

Avgrenset pretesting i målrettede
markedssegmenter

http://www.mafa.no/images/square.gif

Gir tilbakemelding om produkt-aksept og sannsynlig gjenkjøp!

http://www.mafa.no/images/square.gif

Gir lavere risiko ved en lansering!

 
Pre-testing av produktaksept og sannsynlig gjenkjøp
øker suksessfaktorene og reduserer risikoen!